zsmdabrowa.edu.pl Zespó? Szkó? Muzycznych im. Micha?a Spisaka w D?browie Górniczej

zsmdabrowa.edu.pl
Title: Zespó? Szkó? Muzycznych im. Micha?a Spisaka w D?browie Górniczej
Keywords: szko??a muzyczna, d?…browa g??rnicza, szko??a muzyczna w D?…browie G??rniczej, drewno dla najm??odszych, blacha dla najm??odszych, konkurs ??l?…ski, instrumenty d??te
Description: Zespó? Szkó? Muzycznych im. Micha?a Spisaka w D?browie Górniczej //Ta szko?a powsta?a z mi?o?ci do muzyki, z szacunku do pracy, ze ?wiadomo?ci pos?annictwa pedagoga// Strona G?ówna O szkole Informacje
zsmdabrowa.edu.pl is ranked 7496226 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,205. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. zsmdabrowa.edu.pl has 43% seo score.

zsmdabrowa.edu.pl Information

Website / Domain: zsmdabrowa.edu.pl
Website IP Address: 46.29.21.220
Domain DNS Server: dns2.ncse.pl,dns1.ncse.pl

zsmdabrowa.edu.pl Rank

Alexa Rank: 7496226
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

zsmdabrowa.edu.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,205
Daily Revenue: $6
Monthly Revenue $181
Yearly Revenue: $2,205
Daily Unique Visitors 556
Monthly Unique Visitors: 16,680
Yearly Unique Visitors: 202,940

zsmdabrowa.edu.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Mon, 01 Aug 2016 21:41:27 GMT
Server Apache

zsmdabrowa.edu.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
szko??a muzyczna 0 0.00%
d?…browa g??rnicza 0 0.00%
szko??a muzyczna w D?…browie G??rniczej 0 0.00%
drewno dla najm??odszych 0 0.00%
blacha dla najm??odszych 0 0.00%
konkurs ??l?…ski 0 0.00%
instrumenty d??te 0 0.00%

zsmdabrowa.edu.pl Traffic Sources Chart

zsmdabrowa.edu.pl Similar Website

Domain Site Title

zsmdabrowa.edu.pl Alexa Rank History Chart

zsmdabrowa.edu.pl aleax

zsmdabrowa.edu.pl Html To Plain Text

Zespó? Szkó? Muzycznych im. Micha?a Spisaka w D?browie Górniczej /.../Ta szko?a powsta?a z mi?o?ci do muzyki, z szacunku do pracy, ze ?wiadomo?ci pos?annictwa pedagoga/.../ Strona G?ówna O szkole Informacje ogólne Historia O patronie Dyrekcja Sekcje instrumentów smyczkowych, harfy i gitary fortepianu i akordeonu instrumentów d?tych i perkusji przedmiotów ogólnomuzycznych przedmiotów ogólnokszta?c?cych Konsultacje Dokumenty szko?y Nieobecno?ci Dla nauczycieli Archiwum Osi?gni?cia 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 Strefa Ucznia Plany Plan OSM Plan SM Podr?czniki Biblioteka Pedagog, Psycholog ?wietlica Ubezpieczenie Wyprawka Rekrutacja Dla kandydatów Pliki do pobrania O instrumentach fortepian akordeon skrzypce altówka wiolonczela gitara harfa flet obój klarnet saksofon tr?bka waltornia puzon perkusja Konkursy Konkurs ?l?ski XXIII Konkurs Regulamin Noclegi Karta zg?oszenia Konkurs gitarowy Regulamin Karta zg?oszenia Program Konkurs perkusyjny Regulamin Karta zg?oszenia Program Fotokronika Wiedza Linki S?owniczek Publikacje Metronom Wirtualna klawiatura Kultura dla dzieci Muzykoteka szkolna CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie ul. Brzozowa 35 00-258 Warszawa tel. 22 421-06-21 MINISTERSTWO KULTURY Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krak. Przedmie?cie 15/17 00-071 Warszawa tel. 22 421-01-00 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI SZKó? ARTYSTYCZNYCH ul. Nowy ?wiat 27 00-029 Warszawa tel. 22 843-00-68 G?ówny Wizytator CEA mgr Jerzy Sieczka ZPSM, ul. U?ańska 7b 40-887 Katowice tel. 32 250-64-43 cea.katowice@zpsm.edu.pl CENTRUM MUZYCZNE LEMA?SKI ul. Wolno?ci 216 42-506 B?dzin tel. 32 763 28 26, 32 761 86 10 fax 32 761 86 11 www.centrummuzyczne.pl POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE www.facebook.com/Wdobrymtonie wdobrymtonie.com pwm.com.pl Wykaz podr?czników Przedstawiamy wykaz podr?czników obowi?zuj?cych w roku szkolnym 2016/17. Szczegó?owe informacje: Zakończenie roku szkolnego Dnia 24 czerwca kończymy rok szkolny 2015/2016. Uczniowie OSM z klasy od I do V godz. 11.00 Uczniowie SM klasy I-V cyklu sze?cioletniego i klasy I-III cyklu czteroletniego o godz. 12,00 do 14,00 u nauczycieli instrumentu. Absolwenci SM obu cykli o godz. 15,00 w sali kameralnej. Zakończenie roku szkolnego Absolwenci OSM kończ? ju? szko?? 22 czerwca. Uroczyste zakończenie odb?dzie si? w sali kameralnej o godz. 13,00 Rekrutacja 13 czerwca 2016 r odb?dzie si? II termin badania uzdolnień muzycznych kandydatów do Szko?y Muzycznej I st. godz. 14,30 do cyklu sze?cioletniego, godz. 15,00 do cyklu czteroletniego Z ?ycia szko?y Zapraszamy do obejrzenia zdj?? z Pikniku Rodzinnego w zak?adce Galeria. Rekrutacja Dnia 8 czerwca 2016 r o godz. 15,30 w sali kameralnej odb?dzie si? zabranie z rodzicami kandydatów przyj?tych do Ogólnokszta?c?cej Szko?y Muzycznej I stopnia. Obecno?? obowi?zkowa. Konkurs Plastyczny Przedstawiamy wyniki Miejskiego Konkursu Plastycznego "Portret mojej mamy" Szczegó?owe informacje: Rekrutacja Komisja rekrutacyjna og?asza II nabór do ZSM na rok szkolny 2016/2017. Szko?a dysponuje nast?puj?cymi ilo?ciami miejsc na poszczególne instrumenty: skrzypce–1, puzon–2, waltornia–1, klarnet-1,tr?bka-2. Kandydatów ch?tnych do podj?cia nauki na n/w instrumentach zapraszamy do z?o?enia wniosku o przyj?cie do szko?y do dnia 3 czerwca 2016r. Przes?uchania wst?pne odb?d? si? 13 czerwca 2016r. Muzyczny Piknik Rodzinny Zapraszamy 21 maja w godz. od 11,00 do 14,00 na muzyczny piknik. W programie koncert muzyczny, przedstawienie teatralne, pokazy tańców, quiz wiedzy o naszym mie?cie i szkole. Zapewniamy dobr? zabaw? i wiele atrakcji - malowanie twarzy, bańki mydlane, foto-budka, jarmark smaków i zapachów, pokaz wozu stra?ackiego i policyjnego. Zapraszamy Uprzejmie informujemy, ?e z dniem 1 czerwca 2015r. w Zespole Szkó? Muzycznych im. Micha?a Spisaka prowadzony jest jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole, zgodnie z Ustaw? o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z pó?. zm.) Rejestr dost?pny jest w siedzibie szko?y.

zsmdabrowa.edu.pl Whois

Domain Name: ZSMDABROWA.EDU.PL